+4021 457 09 75 contact@sterileco.ro

Deșeuri Infecțioase și Alte Tipuri de Deșeuri Generate în Laboratoare

 1. Deșeuri Chimice: Sunt rezultate din utilizarea solvenților, acizilor, bazelor, metalelor grele și a altor reactivi chimici. Acestea pot fi inflamabile, toxice, reactive sau corozive.
 2. Deșeuri Infectioase sau Biologice: Include material biologic ca sânge, fluide corporale, culturi și stocuri de microorganisme, produse sanguine sau alte materiale infectioase.
 3. Deșeuri Tăietoare și Înțepătoare: Acest grup include obiecte precum lame, pipete rupte și sticla de laborator care pot cauza răni și sunt potențial contaminate cu agenți patogeni periculoși.
 4. Deșeuri Farmaceutice: Medicamente expirate sau neutilizate, vaccinuri și alte produse farmaceutice care nu sunt mai sunt necesare.
 5. Deșeuri Electronice: Echipamente vechi sau stricate, cum ar fi computere, spectrometre și alte aparate electronice.

Soluțiile Sterileco pentru Neutralizarea Deșeurilor de Laborator

Sterileco adoptă o strategie multidimensională pentru tratarea acestor tipuri de deșeuri:

 1. Managementul Deșeurilor Chimice: În sistemul Sterileco, deșeurile chimice sunt clasificate, etichetate și înlăturate cu metode specializate, asigurând neutralizarea în condiții de siguranță pentru mediu și personal.
 2. Tratarea Deșeurilor Biologice: Compania utilizează autoclave și alte tehnologii pentru a steriliza deșeurile biologice și a reduce riscul de contaminare sau infecție.
 3. Ambalaje Securizate pentru Deșeuri Tăietoare și Înțepătoare: Sterileco oferă recipiente adecvate pentru depozitarea și eliminarea în siguranță a acestor obiecte ascuțite și periculoase.
 4. Servicii pentru Deșeuri Radioactive: Parteneriatul cu facilități autorizate permite Sterileco să gestioneze deșeurile radioactive într-un mod responsabil, conform regulamentelor stricte existente.
 5. Distrugerea Deșeurilor Farmaceutice: Prin programele de distrugere a medicamentelor, Sterileco se asigură că acestea sunt eliminate corect și fără impact negativ asupra mediului.
 6. Eliminarea Deșeurilor Electronice: Sterileco colaborează cu specialiști certificați pentru a asigura că echipamentele electronice sunt descompuse și materialele valoroase sunt recuperate corespunzător.

Sterileco, prin serviciile sale, susține practici de laborator mai sigure și sustenabile, protejând sănătatea personalului și a mediului înconjurător. Laboratoarele generază o varietate de deșeuri ca parte a cercetării, testelor și experimentelor zilnice. Aceste deșeuri pot prezenta riscuri pentru sănătate și mediu, iar gestionarea lor adecvată este crucială. 

Deseuri infectioase generate de laboratoare
Soluții

Deseuri SNCU

Contactează-ne

Vă oferim soluțiile cele mai avantajoase adaptate nevoilor dumneavoastră

Luați legătura cu un specialist

Contactează-ne

Colectăm

După ce deșeurile au fost segregate și depozitate disctinct de către dumneavoastră noi le preluăm și le transportăm la centrele de neutralizare dupa un program prestabilit sau ad-hoc

Tratăm

Toate containerele noastre de deșeuri sunt autorizate conform legii și avem propria noastră flotă de vehicule. Oferim soluții complete de tratare a deșeurilor medicale și industriale.

Eliminăm

Dispunem de cele mai avansate instalații dedicate eliminării deșeurilor cu deplină trasabilitate și care pot fi auditate în orice moment.  Sistemul nostru de management vă va ajuta să vă protejați afacerea, angajații și clienții dumneavoastră.